古典艺术学之雷公炮炙论,前胡的鉴定分别方法

By admin in 威尼斯赌场官网 on 2019年3月28日

味苦平。

味苦平。

山菜为常用中中草药。始载于《日华子本草》。具有发散退热、疏肝、升阳的遵守。用于咳嗽胸闷、子宫脱垂、风湿痹痛、骨蒸劳热、皮肤瘙痒、气短等病痛。

前胡为常用中药。始载于《中草药手册》。具有散风消肿、降气利肠府的成效。用于痰多气短、胸膈满闷、咳痰黄稠等病痛。

主心腹,去肠胃中结气,饮食积聚,寒热邪气,推陈致新。久服,轻身散寒益精。一名山菜。

主心腹,去肠胃中结气,饮食积聚,寒热邪气,推陈致新。久服,轻身益气益精。一名柴胡。

来源 1.北山菜:又名硬山菜。为伞形科植物山菜Bupleurum chinense
DC.的干燥根。

来源 1.白花前胡:又名鸡脚前胡。为伞形科植物白花前胡Peuce-danum praerup
torum 邓恩的干燥根。

吴普曰:茈葫,一名山菜,一名茹草,神农业余大学学帝岐伯雷王苦没有害,生冤句,一月一月采根(御览)。

《吴普》曰:茈葫,一名柴胡,一名茹草,神农业余大学学帝岐伯雷王苦无害,生冤句,6月十三月采根。

威尼斯赌场官网,2.红山菜:又名软山菜、南柴草。为伞形科植物狭叶地熏Bupleurum
scorzonerifolium 威尔d.的干燥根。

2.紫花前胡:又名鸭脚前胡。为伞形科植物紫花前胡Peucedanum decursi-vum
马克西姆.的于燥根。

神医曰:一名柴草,一名茹草,叶一名芸蒿,辛香可食,生宏农及冤句,十月7月采根暴干。

古典艺术学之雷公炮炙论,前胡的鉴定分别方法。《名医》曰:一名柴胡,一名茹草,叶一名芸蒿,辛香可食,生宏农及冤句,10月7月采根暴干。

3.竹叶柴草:为伞形科植物膜缘柴草Bupleurum
marginatum 沃尔.ex DC.的干瘪带根全草。

产地与遍布
1.白花前胡:主产湖北淳安、昌代及西藏邵东、安化和亚马逊河彭县、灌县等处的质优;其它,湖南、西藏、新疆、广西亦有分布。

案博物志云:芸蒿叶似邪蒿,春秋有白蒻,长四五寸,香美可食,长安及布拉迪斯拉发并有之;夏小正云:三之日采芸,月令云仲春芸始生;吕氏春秋云:菜之美者,华阳之芸,皆即此也,急就篇有芸;颜师古注云:即今芸蒿也,不过是此茈胡叶矣,茈柴前声相转,药品化义,前胡条,非;陶宏景云:和剂方局上品,有茈胡而无此,晚来医乃用之。

案《博物志》云:芸蒿叶似邪蒿,春秋有白蒻,长四五寸,香美可食,长安及卡塔尔多哈并有之;《夏小正》云:三之日采芸,月令云仲春芸始生;吕氏春秋云:菜之美者,华阳之芸,皆即此也,急就篇有芸;颜师古注云:即今芸蒿也,但是是此茈胡叶矣,茈柴前声相转,《名医》黄帝内经,前胡条,非;陶宏景云:本草求原上品,有茈胡而无此,晚来医乃用之。

产地与遍布
1.北柴草:主产浙江、浙江、广西、山西、福建、安微、山西、福建、湖南、辽宁、莱茵河、江苏、吉林等省。

2.紫花前胡:分布于江苏、浙江、江苏、甘肃、莱茵河、山西、福建、辽宁、北川、湖南、辽宁等省区。

《金匮要略》目录

古典文学最初的作品赏析,本文由小编整理于网络,转发请注解出处

2.红柴草:主产吉林、吉林、福建、新疆及西北三省。

鉴定分别要点
白花前胡首要特色是:主根粗短,椭圆形或倒正方形,下部略横向分枝。表面鲜红或浅豆绿色,根尾部密具横纹,支根具沟纹及横向皮孔。质较软软,断面黄浅绿,形成层环纹鲜黄、射线放射状。气白芷、味微苦辛。紫花前胡类似上种。惟根较长并有侧根数条,质较硬,断面类青黄、射线不明白,气味均较淡,可资差异。

3.竹叶山菜:主产山西、江西、浙江、江西、广西等省。

名典鉴别①梁?《雷公炮炙论》曰:“前胡六月、7月采根暴干。”②陶弘景曰:“近道皆有,生下湿地,出吴兴者为胜。根似山菜而软塌塌,为疗殆欲同,而圣济总录上品有茈胡而无此,晚来医乃用之。”③《大明本草》:“越、衢、婺、睦等处者皆好、七11月采之,外黑里白。”④宋?苏颂曰:“今河南、梁汉、江淮、荆襄州郡及相州、孟州皆有之。春生苗,宝铁黑,似斜蒿。初出时有白茅,长征三号四寸,味甚香美,又似芸蒿。三月内开白花,与葱花相类。一月结果。根青豆绿。今鄜延今后者,大与山菜相似。但柴胡赤色而脆;前胡黄而软塌塌,为不相同尔。一说:今诸方所用前胡皆不相同。建邺北地者,色黄白,枯脆绝无气味。江东乃有三两种:一种类当归,皮斑黑,肌黄而脂润,气味浓烈。一种色理黄白,似人参而细短,香味都微。一种如草乌头,肤赤而坚,有两三歧为一本,食之亦戟人咽喉,中破以姜汁渍服之,甚下膈解痰实。然皆非真前胡也。今最上者出吴中。又姑臧生者,皆类山菜而大,气芳烈,味亦浓苦,疗痰下气,最胜诸道者。”⑤明?李时珍曰:“前胡有数种,惟以苗高级中学一年级二尺,色似斜蒿,叶如野菊而细瘦,嫩时可食,秋月开黪白花,类蛇床子花,其根皮黑肉白,有香气扑鼻为真。”⑥清?《本草求原》:“前胡味咸气香、性软。长至采者良,内有硬者,名雄前胡,须拣去勿用。”⑦《增订为药条辨》:“真前胡以吴兴产者为胜。根似柴胡而软乎乎,味亦香美,为疏风静血,镇痉妙药。闻有一种土前胡,其根硬,其心无纹。”又曹炳章按:“前胡一月出新。广东泰州、宁国、广德皆出。颗大光白无毛,性软糯,香气触鼻者佳。若梗硬心白,即土独活之类,与前胡同类异种耳。”

辨认要点
二种山菜主要特色:北山菜根圆锥形、常分枝,弯曲或平直,浅深紫,具纵皱皮孔及枝根痕,根头有多少个残茎,质坚韧,断面纤维性,气微香,味微苦辛。红山菜根多为纺锤形,浅绛红,少分枝、顶端密被小小的样叶基残余,质稍软,断面淡浅绛红,具败油气、味淡。竹叶地熏根多呈正方形,根茎基部有拨云见日的节,茎叶灰色,气清香、味淡。

登时识别
1.白花前胡:根头及主根粗短,椭圆形或倒正方形,下部略横向分枝,分枝处膨大,支根大多已切除而留有痕迹,长3~9cm,直径1~1.5cm。表面蓝紫至金红色,根底部有凑数的细横纹,顶梢常有叶鞘残留的棕状毛,支根具不平整沟纹,并有横长皮孔隆起。质较绵软,折断面黄酸性绿,不平整,皮部占根的多数,较疏松,皮部与木部均有多数油点,形成层环纹藏青。气白芷,味微苦辛。一般认为本种质较理想。

专程提议有剧毒大叶柴Hutt征有三:一是根及根茎圆锥形,顶端常有3~5cm长的残茎,下端着生少数须根;二是表面浅莲红色或钴影青,粗糙皱缩,有节和节间,靠芦茎处尤明显;三是质坚硬,横切面中央空洞,有的可知形成层次和髓,气特异、味微苦。

2.紫花前胡:主根正方形,长3~15cm,直径0.8~1.7cm,根顶端残留星型的茎痕,有时在它的周围残留有叶鞘烂后的微小;侧根数条,细椭圆形。表面日光黄或黑水绿,粗糙,具浅直的细纵沟纹,并可知横长鲜蓝色突皮孔及点状须根疤痕。质实不易折断,折断时皮部与木部易分离,皮部较窄,有色情油点,木部占根的多数,油点少或无。气微川白芷,味淡而后苦辛。

关于二种重庆大学类似品的风味是:锥叶柴草根头膨大,分化,形似红山菜而短小;银州柴草根头不相同,残留茎基带紫晕,根椭圆形,下端细长,外表浅银灰、平滑、略带白霜;柴首则根粗大、弯曲;小叶黑山菜则根中部以下有超越4/10分枝,外表古铜黑为异尔。

名典鉴定识别①《本草切要》:“茈胡味咸平。主心腹,去脏腑中结气、饮食积聚、寒热邪气……一名山菜。”②梁?《直指方》:“茈胡叶名云蒿,辛香可食,生弘农川谷及冤句,10月、三月采根暴干。”③陶弘景曰:“今出近道,状如前胡而强。博物志云:芸蒿叶似邪蒿,春秋有白蒻(音弱,指嫩的香蒲),长四五寸,香美可食,长安及卡萨布兰卡并有之。”④唐?苏恭曰:“伤寒大小柴草汤,为痰气之要。若以芸蒿为之,大谬矣。”⑤宋?苏颂曰:“今关陕、江湖间皆有之,以银州者为胜。5月生苗甚香。茎青紫坚硬,微有细线,叶似竹叶而稍紧小,亦有似斜蒿者,亦有似麦门冬叶而短者。6月开金蕊。根淡赤色,似前胡而强。生丹州者结青子,与他处者不类。其根似芦头,亦有毛为鼠尾,独窠长者好。”⑥陈承曰:“柴草以银、夏者最良,根如鼠尾,长一二尺,香味甚佳。今图经所载,俗不识其真,市人以同、华者代之。然亦胜于他处者,盖银、夏地方多沙,同、华亦沙苑所出也。”⑦明?汪机曰:“解散用北山菜,虚热用海阳软山菜为良。”⑧《本草蒙筌》:“柴草,州土处处俱生,银夏出者独胜。根须长如鼠尾,一二尺余……四月收采,折净芦头。”⑨李时珍曰:“银州即今七台河府神木县,五原城是其废迹。所产柴草长尺余而微白且软,不易得也。北地所产者,亦如前胡而软,今人谓之北柴胡是也,人药亦良。南土所产者,不似前胡,正如蒿根,强硬不堪使用。其苗有如韭叶者,竹叶者,以竹叶者为胜。其为邪蒿者最下也。……近时有一种,根似僧帽花、沙参,橙褐而大,市人以伪充银柴草,殊无气味,不可不辨。”⑩清?《温病条辨》:“柴草,产江南古村落山,名齐接口者佳,天长市出者亦好。按山菜所用甚多,今药客入山收买,将白头公、丹参、小前胡、远志苗等俱杂在内,谓之统山菜。药肆中俱切为饮片。其实真山菜无几,须拣去别种,用净山菜。”

高速识别
1.北柴草:根呈星型或圆柱形,常有分枝,平直或弯曲,长8~22cm,直径0.3~1.2cm,根底部残留5~13个长短不等的茎。表面浅铅灰至土象牙白,具纵纹及支根痕和皮孔。质硬而坚韧,不易折断,断面显片状纤维性,皮部浅豆沙色,木质部湖蓝乳白。气微香,味微苦辛。

2.红柴草:主根长方形或星型,多不分枝或少分枝,平常弯曲,长4~lOcm,直径0.3~O.6cm。表面淡水草朱红或黑鲜紫,根头顶端密被纤维状叶基残余,近根头处具多数严峻的环纹和显然的横长皮孔。质稍软,易折断,断面平坦,淡栗色,不显纤维性,中间有油点。气微香,有败油气,味淡。

3.竹叶柴草:根多呈正方形,长6~12cm,直径O.2~O.5cm。表面淡深天蓝,质坚。根茎基部有鲜明的节。茎叶松石绿至淡浅豆沙色。气清香,味淡。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

网站地图xml地图
Copyright @ 2010-2019 威尼斯赌场 版权所有